denmark

Donorsæd

 
Hos Gaia køber vi donorsæd hos anerkendte danske sædbanker. I Danmark er der lovgivningsmæssigt klare retningslinjer for, hvordan sæden skal opbevares, og hvilke sygdomme donorerne skal screenes for. Donoren godkendes kun af sædbanken, hvis han er fysisk og psykisk rask. Alle donorer er af skandinavisk udseende og er som regel unge universitetsstuderende. Hos Gaia har du mulighed for at vælge donor efter disse parametre: øjenfarve, hårfarve, højde, vægt, uddannelse og blodtype. Hvis du ønsker sæd fra donorer med anden etnisk baggrund eller en specifik donor, som du selv har fundet på sædbankens hjemmeside, kan det lade sig gøre ved, at du selv laver en særbestilling hos sædbanken. Læs mere om dette nedenfor.
 
I Sundhedsstyrelsens vejledning af 12.december 2012 kan du læse mere om de lovgivningsmæssige retningslinjer, sædbanker og fertilitetsklinikker skal følge ved udvælgelsen af donorer og ved opbevaring og insemination af donorsæd. Desuden kræver sundhedsstyrelsen at følgende to citater oplyses, når der anvendes donorsæd:
 

ARVELIGE SYGDOMME

”Ved udvælgelse af sæddonorer er risiko for videregivelse af arvelige sygdomme, misdannelser mv. søgt begrænset ved kun at anvende donorer som har oplyst at de ikke har kendskab til sådanne arverisici i deres slægt, og hvor der af en læge er udspurgt nærmere for at belyse dette. Trods disse forsigtighedsregler er en arverisiko ikke udelukket, men for gruppen af sæddonorer mindre end i et gennemsnit af danske mænd.”
(Citat: Sundhedsstyrelsens vejledning om kunstig befrugtning af 30.9.1997)
 
 

MINIMAL RISIKO FOR HIV

”AIDS er en meget alvorlig sygdom, der ødelægger kroppens immunforsvar mod infektions-sygdomme og visse kræftsvulster. Sygdommen skyldes et virus, som kan forekomme i bl.a. sæd. Man har i videst muligt omfang sikret sig, at donorerne ikke har haft en adfærd, der indebærer risiko for at være smittet med hiv. Herudover undersøges donorerne med blodprøver for hiv-infektion, før godkendelse. Sæden anvendes først, når den har været nedfrosset i mindst 6 måneder, og der på ny er udført blodprøver af donor for hiv-infektion for at udelukke, at donor i denne periode har udviklet antistoffer mod hiv. Til trods for disse sikkerhedsforanstaltninger kan en helt minimal risiko for overførsel af hiv ved insemination ikke udelukkes.
(Citat: Sundhedsstyrelsens vejledning om kunstig befrugtning af 30.9.1997)

 

Anonym eller åben donor?

Der er ikke noget rigtigt eller forkert i valg af donor, men det er vigtigt, at du nøje mærker efter og gennemtænker dit valg af donor. Forestil dig hvad valget får af betydning ikke blot for dig, men også for dit kommende barn.
 
Vi har et begrænset udvalg af sæd fra både anonyme og åbne donorer tilgængelige i klinikken. Ønsker du derimod en bestemt donor, som vi ikke har hjemme, skal du selv bestille sæden hjem fra sædbanken og få den leveret direkte til Gaia Graviditetsklinik efter nærmere aftale med os. Du betaler i så fald selv for fragten.
Har du ikke selv mulighed for at bestille en specifik donor, kan du høre os ad, om det er en donor, som vi har mulighed for at bestille hjem for dig.
 

Anonym donor

At vælge en anonym donor indebærer, at hverken barnet eller forældrene på noget tidspunkt eller under nogle omstændigheder har mulighed for at få nærmere oplysninger omkring donorens identitet. Donoren har ret til at være anonym.
 

Åben donor

At vælge en åben donor indebærer, at barnet efter at han eller hun er fyldt 18 år, har mulighed for at få kendskab til donorens identitet. Donoren har godkendt, at han indvilliger i at blive kontaktet af barnet efter barnets 18 års fødselsdag.
Donoren kan ikke selv opsøge barnet.
 

Udvidede profiler (Extended profiles)

De store sædbanker tilbyder udvidede profiler til deres kunder. Du kan læse mere om denne information på sædbankernes egne hjemmesider.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gaia Graviditetsklinik | +45 98 555 006 | cvr. 29276757 | info@graviditetsklinik.dk

www.boostingbusiness.dk (Webløsning af Boosting Business)